SZKOLNA BIBLIOTECZKA METODYCZNA

Strona główna szkoły Strona głowna biblioteki


W 2001 roku rozpoczęliśmy wydawanie Szkolnej Biblioteczki Metodycznej. Są to zeszyty tematyczne zbudowane z materiałów opracowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Wszystkie wydawnictwa dostępne są w bibliotece szkolnej. Dotychczas ukazały się zeszyty:


Zeszyt siódmyZeszyt 7. Mój dom – Bolesławiec, Polska, Europa.

Spis treści:

1. Kim jesteśmy? Gdzie mieszkamy? Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju, kontynentu – zajęcia zintegrowane w klasie II. I. Bartosz

2. Konspekt zajęć w klasie II „A ja jestem z Bolesławca”. Ważne, ciekawe miejsca w mieście. I. Bartosz

3. Zajęcia zintegrowane w klasie II. Krąg tematyczny: Sławni Polacy. Temat dnia: Wyprawa do tęczowej krainy z Marią Konopnicką. I. Bartosz

4. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II. Temat kompleksowy: Sławni Polacy. Temat dnia: Słuchamy koncertu w Żelazowej Woli. E. Śnigór

5. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I. Ośrodek tematyczny: Z techniką za pan brat. Temat dnia: Od ogniska dla żarówki. E. Śnigór

 
Copyright 2010 SBM - All Rights Reserved.
Designed by Web2feel.com | Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com | Affordable HTML Templates from Herotemplates.com.