SZKOLNA BIBLIOTECZKA METODYCZNA

Strona główna szkoły Strona głowna biblioteki


W 2001 roku rozpoczęliśmy wydawanie Szkolnej Biblioteczki Metodycznej. Są to zeszyty tematyczne zbudowane z materiałów opracowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Wszystkie wydawnictwa dostępne są w bibliotece szkolnej. Dotychczas ukazały się zeszyty:


Zeszyt drugiZeszyt 2. Edukacja regionalna

Opracowanie zawiera scenariusze kilku zajęć realizujących program ścieżki międzyprzedmiotowej – edukacja regionalna. Powstało podczas warsztatów metodycznych Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu przygotowanych i przeprowadzonych przez B. Gołąbek, B. Opar, B. Napiórkowską i T. Prokowską. Zamieszcza również materiały informacyjne, które mogą być przydatne podczas realizacji zajęć.

Spis treści:

1. Opowiadamy legendy o Bolesławcu. Opracowanie: A. Bernacki, M. Borecka, W. Bugaj, K. Filipowicz, K. Kozak-Głowacka.
2. Historia herbu naszego miasta. Lekcja wychowawcza w kl. IV. Opracowanie: M. Przewoźnik, E. Rowgało, R. Posacki, M. Stuczyński.
3. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych. B. Stawnicza, K. Kazanowska, Z. Torbus, J. Chabros, A. Zawadzka, D. Zborowska, A. Konieczna.
4. Wycieczka po mieście z wykorzystaniem zestawu pytań pt. „Aktywne zwiedzanie Bolesławca”.
5. Wybitne postacie związane z historią Bolesławca.
6. Lokacja miasta na prawie niemieckim.

Materiały informacyjne:

1. Czym były i są podania oraz legendy?
2. Legenda o Bolesławcu.
3. Informacja o herbach miejskich. Zestaw pytań do tekstu.
4. Herb Bolesławca. Symbolika herbu.
5. Bolesławiec w liczbach.
6. Kalendarium dziejów miasta.
7. Tekst źródłowy dotyczący lokacji miasta na prawie niemieckim.

 
Copyright 2010 SBM - All Rights Reserved.
Designed by Web2feel.com | Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com | Affordable HTML Templates from Herotemplates.com.